Hakkımızda

Kuruluş Amacı

Ortak Satınalma Organizasyonu

Türk imalat sektöründe, girdi maliyetlerinin yüksekliği temel sorunlardan biridir.

OSO A.Ş. bu soruna çözüm üretmek amacıyla; OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği tarafından 2005 yılında kurulan, 113 ortaklı bir organizasyondur.

OSO A.Ş., üreticilerin satın alma departmanlarını tek bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.

Hakkımızda
0

Üye

0

Ortak

0

Tedarikçi

OSO

Vizyonumuz

Yenilikçi, dinamik, öncü bir yaklaşım içerisinde ve paydaşlarıyla etkili iletişim ortamında; ölçek etkinliğini yaratmış, güçlü global bir ticari yapı ile sanayiciye hizmet etmektir.

Misyonumuz

Türk sanayicisinin; global arenada sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen, saygın ve lider bir organizasyon olmaktır.

Size Sunduğumuz Avantajlar

Girdi maliyetlerinde, ortalama %15-%40 oranında düşüş sağlanır.
Fiyatlar ve indirim oranları; anlaşma süresince sabit tutulur.
Ürün tedariği; minimum fiyata ve yüksek kalitede sağlanır.
Alıcının; istenilen özellikte ve miktarda ürüne, ulaşması sağlanır.
Uzun süreli, kalite ve kazanç kazanımı sağlanır.
Ortak,Üye ve Tedarikçi arasında sinerji sağlanır.

OSO A.Ş. Davranış Kuralları

OSO A.Ş , kendisine bağlı tüm işletmelerinde toplumsal davranış ve ahlak standartları ve sorumluluk duygusunu açıkça ortaya koyan ve onaylayan ortak değerler ve ilkelere bağlı bir şekilde büyümeyi ilke edinmiştir. OSO A.Ş , özellikle aşağıdaki taraflara karşı sorumluluk taşımaktadır:

Hissedarlarına; OSO A.Ş 'nin amacı, hissedarların yatırımları karşılığında iyi bir getiri sağlamak ve hissedarlarına düzenli aralıklarla eksiksiz ve şeffaf bilgiler vermektir.

Müşterilerine; OSO A.Ş , kabul görmüş kalite, emniyet ve çevre standartlarına bağlı şekilde uyarak müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla hareket etmektedir.

Çalışanlarına; OSO A.Ş , çalışanlarının mesleki açıdan gelişmesine ve işyerinde sağlıklı ve emniyetli bir ortamın sağlanmasına özen göstermektedir.

Tedarikçilerine ; OSO A.Ş , açık sözleşme şartları ve koşullarına uygun şekilde iş yapmaktadır. OSO A.Ş , tüm tedarikçilerinin, Davranış Kurallarında belirtilen ilke ve davranışlara uymasını arzu etmektedir.

Topluma; OSO A.Ş , faaliyet gösterdiği lokasyonda, yerel yönetmeliklere ve mevzuata uymak koşuluyla, halkın sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacaktır. OSO A.Ş , çevreyi korumaya ve yerel kültürlere saygı göstermeye özen gösterir.

OSO ile alırken kazanın,
daha az maliyet daha fazla kazanç

OSO A.Ş , kendisine bağlı tüm işletmelerinde toplumsal davranış ve ahlak standartları ve sorumluluk duygusunu açıkça ortaya koyan ve onaylayan ortak değerler ve ilkelere bağlı bir şekilde büyümeyi ilke edinmiştir.