Kurumsal

Kurulu Amac覺

Ortak Sat覺nalma Organizasyonu

T羹rk imalat sekt繹r羹nde, girdi maliyetlerinin y羹kseklii temel sorunlardan biridir.

OSO A.. bu soruna 癟繹z羹m 羹retmek amac覺yla; OA襤B Makine ve Aksamlar覺 襤hracat癟覺 Birlii taraf覺ndan 2005 y覺l覺nda kurulan, 114 ortakl覺 bir organizasyondur.

OSO A.., 羹reticilerin sat覺n alma departmanlar覺n覺 tek bir merkezde toplayarak, elde ettii pazarl覺k g羹c羹 ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir arac覺 g繹revi 羹stlenmektedir.

OSO A.., 羹reticilerin sat覺n alma departmanlar覺n覺 tek bir merkezde toplayarak, elde ettii pazarl覺k g羹c羹 ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir arac覺 g繹revi 羹stlenmektedir.

0

ye

0

Ortak

0

Tedarik癟i

OSO

Vizyonumuz

Yenilik癟i, dinamik, 繹nc羹 bir yakla覺m i癟erisinde ve paydalar覺yla etkili iletiim ortam覺nda; 繹l癟ek etkinliini yaratm覺, g羹癟l羹 global bir ticari yap覺 ile sanayiciye hizmet etmektir.

Misyonumuz

T羹rk sanayicisinin; global arenada s羹rd羹r羹lebilir rekabet g羹c羹n羹 destekleyen, sayg覺n ve lider bir organizasyon olmakt覺r.

Size Sunduumuz Avantajlar

Girdi maliyetlerinde, ortalama %15-%40 oran覺nda d羹羹 salan覺r.
Fiyatlar ve indirim oranlar覺; anlama s羹resince sabit tutulur.
r羹n tedarii; minimum fiyata ve y羹ksek kalitede salan覺r.
Al覺c覺n覺n; istenilen 繹zellikte ve miktarda 羹r羹ne, ulamas覺 salan覺r.
Uzun s羹reli, kalite ve kazan癟 kazan覺m覺 salan覺r.
Ortak,ye ve Tedarik癟i aras覺nda sinerji salan覺r.

OSO A.. Davran覺 Kurallar覺

OSO A. , kendisine bal覺 t羹m iletmelerinde toplumsal davran覺 ve ahlak standartlar覺 ve sorumluluk duygusunu a癟覺k癟a ortaya koyan ve onaylayan ortak deerler ve ilkelere bal覺 bir ekilde b羹y羹meyi ilke edinmitir. OSO A. , 繹zellikle aa覺daki taraflara kar覺 sorumluluk ta覺maktad覺r:

Hissedarlar覺na; OSO A. 'nin amac覺, hissedarlar覺n yat覺r覺mlar覺 kar覺l覺覺nda iyi bir getiri salamak ve hissedarlar覺na d羹zenli aral覺klarla eksiksiz ve effaf bilgiler vermektir.

M羹terilerine; OSO A. , kabul g繹rm羹 kalite, emniyet ve 癟evre standartlar覺na bal覺 ekilde uyarak m羹terilerine kaliteli 羹r羹nler ve hizmetler sunmak amac覺yla hareket etmektedir.

al覺anlar覺na; OSO A. , 癟al覺anlar覺n覺n mesleki a癟覺dan gelimesine ve iyerinde sal覺kl覺 ve emniyetli bir ortam覺n salanmas覺na 繹zen g繹stermektedir.

Tedarik癟ilerine ; OSO A. , a癟覺k s繹zleme artlar覺 ve koullar覺na uygun ekilde i yapmaktad覺r. OSO A. , t羹m tedarik癟ilerinin, Davran覺 Kurallar覺nda belirtilen ilke ve davran覺lara uymas覺n覺 arzu etmektedir.

Topluma; OSO A. , faaliyet g繹sterdii lokasyonda, yerel y繹netmeliklere ve mevzuata uymak kouluyla, halk覺n sosyal ve ekonomik a癟覺dan gelimesine katk覺da bulunacakt覺r. OSO A. , 癟evreyi korumaya ve yerel k羹lt羹rlere sayg覺 g繹stermeye 繹zen g繹sterir.

OSO ile al覺rken kazan覺n,
daha az maliyet daha fazla kazan癟

OSO A. , kendisine bal覺 t羹m iletmelerinde toplumsal davran覺 ve ahlak standartlar覺 ve sorumluluk duygusunu a癟覺k癟a ortaya koyan ve onaylayan ortak deerler ve ilkelere bal覺 bir ekilde b羹y羹meyi ilke edinmitir.