OSO Line
Etkili Çözümler
için gücümüzü birleştirdik ...
OSO Line

» HakkımızdaBir önceki sayfaya dön

O S O   L IN E   O R T A K   S A T I N   A L M A   O R G A N İ Z A S Y O N U   A . Ş .

 

K U R U L U Ş   A M A C I

Türk imalat sektöründe, girdi maliyetlerinin yüksekliği temel sorunlardan biridir.

OSO A.Ş. bu soruna çözüm üretmek amacıyla; OAİB Makine ve Aksamları İhracatçı Birliği tarafından 2005 yılında kurulan, 114 ortaklı bir organizasyondur.

OSO A.Ş., üreticilerin satın alma departmanlarını tek bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.

OSO A.Ş., üreticilerin satın alma departmanlarını tek bir merkezde toplayarak, elde ettiği pazarlık gücü ile; girdi maliyetlerini minimize edecek, bir aracı görevi üstlenmektedir.

 

M İ S Y O N U M U Z
Yenilikçi, dinamik, öncü bir yaklaşım içerisinde ve paydaşlarıyla etkili iletişim ortamında; ölçek etkinliğini yaratmış, güçlü global bir ticari yapı ile sanayiciye hizmet etmektir.

 

V İ Z Y O N U M U Z
Türk sanayicisinin; global arenada sürdürülebilir rekabet gücünü destekleyen, saygın ve lider bir organizasyon olmaktır.

 

S İ Z E   S U N D U Ğ U M U Z   A V A N T A J LAR

 Girdi maliyetlerinde, ortalama % 1 5   -   % 4 0  oranında düşüş sağlanır.
 Fiyatlar ve indirim oranları; anlaşma süresince S A B İ T   T U T U L U R .
 Ürün tedariği; M İ N İ M U M   F İ Y A T  T A ve Y Ü K S E K   K A L İ T E D E   sağlanır.
 Alıcının; İ S T E N İ L E N   Ö Z E L L İ K T E   V E   M İ K T A R D A  ürüne, ulaşması sağlanır.
 Uzun süreli, K A L İ T E   V E   K A Z A N Ç   K A Z A N I M I  sağlanır.
Ortak,Üye ve Tedarikçi arasında SİNERJİ sağlanır.