OSO Line
Etkili Çözümler
için gücümüzü birleştirdik ...
OSO Line

» KurumsalBir önceki sayfaya dön

Kurumsal Tanıtım Filmimize aşağıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/9bX1OKQ9XSE

 

OSO  A.Ş.       

“DAVRANIŞ KURALLARI “   

 

OSO A.Ş , kendisine bağlı tüm işletmelerinde toplumsal davranış ve ahlak standartları ve sorumluluk duygusunu açıkça ortaya koyan ve onaylayan ortak değerler ve ilkelere bağlı bir şekilde büyümeyi ilke edinmiştir.

 

OSO A.Ş , özellikle aşağıdaki taraflara karşı sorumluluk taşımaktadır:

 

·         Hissedarlarına; OSO A.Ş  'nin amacı, hissedarların yatırımları karşılığında iyi bir getiri sağlamak ve hissedarlarına düzenli aralıklarla eksiksiz ve şeffaf bilgiler vermektir.

 

·         Müşterilerine; OSO A.Ş , kabul görmüş kalite, emniyet ve çevre standartlarına bağlı şekilde uyarak müşterilerine kaliteli ürünler ve hizmetler sunmak amacıyla hareket etmektedir.

 

·         Çalışanlarına; OSO A.Ş , çalışanlarının mesleki açıdan gelişmesine ve işyerinde sağlıklı ve emniyetli bir ortamın sağlanmasına özen göstermektedir.

 

·         Tedarikçilerine ; OSO A.Ş , açık sözleşme şartları ve koşullarına uygun şekilde iş yapmaktadır. OSO A.Ş , tüm tedarikçilerinin, Davranış Kurallarında belirtilen ilke ve davranışlara uymasını arzu etmektedir.

 

·         Topluma; OSO A.Ş , faaliyet gösterdiği lokasyonda, yerel yönetmeliklere ve mevzuata uymak koşuluyla, halkın sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacaktır. OSO A.Ş , çevreyi korumaya ve yerel kültürlere saygı göstermeye özen gösterir.

 

OSO A.Ş , aşağıdakileri savunmakta ve uygulamaktadır:

 

·         1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ilkeleri

·         Uluslar arası Çalışma Örgütünün ilkeleri

·         Çok-uluslu Teşebbüsler için OECD yönergeleri

·         Birleşmiş Milletler Küresel Anlaşmasının ilkeleri

 

OSO A.Ş , serbest rekabet ilkelerine saygı göstermekte ve her türlü yolsuzluk uygulamasını reddetmektedir.

Sürdürülebilir gelişmeye yönelik açık bir şekilde belirlenmiş bağlılığın bir parçası olarak, çevrenin korunması ve gözetiminde faal bir şekilde görev almaktadır.

 

OSO A.Ş , çalışanlarından, iş yaşamlarının günlük rutinlerinde OSO A.Ş 'nin etik politikasına katkıda bulunur şekilde hareket etmelerini beklemektedir ve bu konuda eğitmektedir. Bu nedenle, çalışanların, Davranış Kurallarında açıkça belirtilen ana değer ve ilkelere uymaları gerekmektedir.

 

Bu değerler arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır:

·         Yürürlükte olan tüm mevzuat ve yönetmeliklere kesinkes uymak;

·         Sağlık, emniyet ve çevre kurallarını titiz bir şekilde uygulamak;

·         Müşteriler, tedarikçiler ve iş yapılan firmalar ile açık ve dürüst ilişkiler kurmak;

·         İşletmeyle ilgili bilgilerin gizli olarak kalmasını sağlamak;

·         Menfaat çatışmaları ile "insider" kaynaklı işlemlerden kaçınarak OSO A.Ş  'ye karşı bağlılık ve iş ahlakı içerisinde hareket etmek;

·         Pozitif bir çalışma ekibi ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak.